09.11.2023 14:20


Kiinnostava artikkeli ympäristökonfliktien sovittelusta, esimerkkinä Stansvik. En tiennyt että Suomesta löytyy myös ympäristökonfliktien hallinnan professuuri, mutta sellaiselle selvästi on tarvetta.

Itse olen ajatellut näitä konflikteja ennen kaikkea demokratiakysymyksenä. Se edustuksellinen demokratia, joka toteutuu vaaleissa on vain yksi osa demokratiaa - demokratia on prosessi ja tavoite, joka tarvitsee muitakin tapoja päätöksentekoon osallistumiseen. Kärjistyneet konfliktit hallinnon rakenteiden, päättäjien ja kansalaisten välillä ovat merkkejä paitsi näiden välisistä intressi- ja näkökulmaeroista, myös epäsymmetrisistä valtasuhteista - kuten Peltonenkin artikkelissa sanoo.

Ratkaisevassa roolissa konfliktien purkamisessa ovat päättäjät, joiden tehtävä on sekä ohjata toteuttavaa hallintoa, että pyrkiä toteuttamaan demokraattista tahtoa. Jos demokratia nähdään vain neljän vuoden välein annettavaksi avoimeksi valtakirjaksi, päättäjillä saattaa olla taipumus tarkastella tilanteita abstraktimmalta ja etäisemmältä tasolta, puhua kenties strategioista ja tavoitteista siinäkin tilanteessa kun kaupunkilaisten huoli on arjessa ja lähiympäristössä.

Jos demokratia sen sijaan nähdään prosessiksi, jossa tavoitteena on lisätä kansalaisten keinoja ja reittejä päätöksentekoon osallistumiseen, nousee kansalaisten varmasti lyhytjänteisempi, mutta myös katuviisaampi ajattelu paljon keskeisemmäksi. Nythän kaavaprosesseissa on mukana vuorovaikutussuunnitelma, joka sitten käytännössä (kärjistäen) realisoituu päätöksissä liitteenä olevana vuorovaikutusraporttina, jossa kaupunkilaisten näkemykset on koottu ranskalaisiksi viivoiksi, ja virkamiehet sitten argumentoivat ne nurin. Parempi sekin kuin ei mitään, mutta ei tätä vielä kovin korkeatasoisena osallistuvana tai deliberatiivisena demokratiana voi pitää.

Ongelmat ovat siis rakenteellisia, ja niiden ratkaiseminen ei tapahdu ihan keveästi, mutta Peltosen tavoin voi kysyä:

Voisiko tämä konflikti olla paikka, jossa sen sijaan että vedetään kova kovaa vastaan, kokeillaan uutta tapaa toimia?

Kommentoi ja keskustele tästä: Mastodon   Bluesky   Facebook