Lari Lohikoski 831 Ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon

Kiitos äänistä, tuesta ja hyvistä keskusteluista!

227 ääntä on ihan kelvollinen tulos vaikka valtuustoon sillä ei mennäkään. Jatkan keskustelua, vaikuttamista sekä maailman ja lähiympäristön parantamista eri foorumeilla jatkossakin!


Lue mitä olen kirjoittanut: Helsinki | Talous | Ilmasto | Koulut | Arvot | Luonto| Muut aiheet

Haluan Helsingin olevan avarakatseinen, ennakkoluuloton ja itsensä näköinen edelläkävijä, joka ei arkaile näyttää esimerkkiä muulle maailmalle siinä, miten rakennetaan kaupunkielämää, joka on kestävää, hyvinvoivaa – ja helppoa!

Hyvän elämän ei tule olla mikään etuoikeus, vaan mahdollista jokaiselle helsinkiläiselle!

Valtuustossa lupaan toimia

  • Rakentaen kestävää hyvinvointia ja työskennellen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
  • Kaupunginosien ja niiden omaleimaisuuden hyväksi. Helsinki on useimmille meille paljon muutakin kuin sen keskukset, ja urbaanin keskustan lisäksi Helsingissä tulee jatkossakin saada olla myös olemukseltaan erilaisia kaupunginosia. Palveluiden on löydyttävä ja liikkumisen sujuttava siellä missä ihmisetkin asuvat.
  • Että luonto ei kaventuisi vain virkistysalueeksi, vaan voisi jatkossakin olla olennainen osa kaupunkiympäristöä. Kaupunkilaisten osallisuutta oman alueensa suunnittelussa on vahvistettava!
  • Helpon elämän puolesta! Hyvää elämää on helppo elää kun asiat toimivat: liikenne pelaa, lähikoulut, luonto, harrastukset ja palvelut löytyvät läheltä. Kun kaupunki toimii yrittäjien ja aktiivisten kansalaisten tukena ja uuden mahdollistajana.

Äänestäessäsi minua äänestät myös Vihreiden kuntavaaliohjelman tavoitteiden toteutumisen puolesta. Sen toteutuminen takaa että Helsinki jatkaa kehittymistä niin vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitetta kohden, monipuolisten ja kaikille saatavilla olevien palvelujen tarjoajana kuin tulevaisuuteen investoivana hyvien työpaikkojen kotipaikkana.


Lähiluonto on jokaisen helsinkiläisen asujan oikeus

11.06.2021
luonto helsinki asuminen

Terhi Ainiala, Mari Holopainen ja Lari Lohikoski

Lue lisää..

Kruunusiltojen rakentamatta jättämisellä ei ole syytä spekuloida

27.05.2021
kruunusillat laajasalo kruunuvuorenranta helsinki

Näin vaalien alla jotkut haluavat kyseenalaistaa keskustasta Kruunuvuorenrantaan suunniteltujen siltojen rakentamisen, ja sellaiseen onneksi on demokratiassa oikeus. Asia on noussut uudelleen ajankohtaiseksi ja nyt valittavan valtuuston päätettäväksi, koska siltojen rakentamisen kustannusarvio on noussut selvästi neljä vuotta sitten arvioidusta.

Lue lisää..

Donitsitalousmalli ja Helsinki

25.05.2021
talous donitsitalous helsinki

Globaali herääminen kestävyyskriisiin on nostanut esille tarpeen uudenlaiselle taloudelliselle ajattelulle. Vallitsevaa yksiulotteisesti talouskasvuun ja osakkeenomistajien etuun keskittyvää talousajattelua on kritisoitu jo vuosikymmenten ajan, mutta vasta aivan viime vuosina kriittisyys on levinnyt valtavirtaiseksi: uudenlaista talousajattelua ovat vaatineet niin Financial Times, OECD kuin Britannian valtiovarainministeriö. Talousajattelun uudistamisen tarve on käynyt aivan ilmeiseksi.

Lue lisää..