Kruunusiltojen rakentamatta jättämisellä ei ole syytä spekuloida

Julkaistu 27.05.2021
Kruunusiltojen rakentamatta jättämisellä ei ole syytä spekuloida

Näin vaalien alla jotkut haluavat kyseenalaistaa keskustasta Kruunuvuorenrantaan suunniteltujen siltojen rakentamisen, ja sellaiseen onneksi on demokratiassa oikeus. Asia on noussut uudelleen ajankohtaiseksi ja nyt valittavan valtuuston päätettäväksi, koska siltojen rakentamisen kustannusarvio on noussut selvästi neljä vuotta sitten arvioidusta.

Silti ajatus siitä että Kruunusiltoja ei rakennettaisi on suorastaan vastuuton.

Havainnekuva Kruunusilloista

Kruunuvuorenrantahan on alue, joka on käytännössä suunniteltu ja rakennettu nykyisen kaltaiseksi siksi, että se on siltojen ansiosta yhtä lailla keskusta-alueen laajennus kuin osa Laajasaloa. Ilman siltaa alue olisi etäinen pussinperä, joka olisi alun perinkin kaavoitettu aivan toisenlaiseksi. Luultavasti se olisi jotain saman kaltaista kuin oli sen vieressä sijaitseva Kaitalahden syrjäinen alue ennen kuin Kruunuvuorenrantaa alettiin rakentamaan.

Siltoja ei tulisikaan tarkastella irrallisena asiana, vaan osana Kruunuvuorenrannan alueen ja Laajasalon pääväylien rakentamisen kokonaisuutta, joka on projektina ollut käynnissä jo pitkään, ja monelta osin jo valmistunutkin. Jos siltoja ei rakennettaisikaan, peruuntuisi monta muutakin jo nyt aloitettua tai valmisteilla olevaa projektia ja moni paikka Laajasalossa jäisi luultavasti pitkäksi aikaa keskeneräiseksi – ehkä jopa vuosikymmeniksi! Samalla petettäisiin ne lukuisat tavalliset ihmiset, jotka ovat jo siirtäneet kotinsa uudelle alueelle ja usein ostaneet asunnon, jonka arvo on osin perustunut juuri sen tuleville sujuville liikenneyhteyksille. Kaupungin päätöksentekoon ja pitkän tähtäimen suunnitelmiin täytyy voida luottaa.

Sillan hinta on toki suuri, ja kustannusarvion nousu merkittävä. Isoja lukuja on useimmiten vaikea hahmottaa suhteuttamatta niitä johonkin muuhun. Kruunusiltojen arvioitua hintaa 250-360 miljoonaa euroa voisi verrata vaikkapa alueen muun rakentamisen kustannuksiin. Yksin Kruunuvuorenrantaan rakennetaan pelkästään asuntoja 580 000 kerrosneliötä, ja kun asuntojen rakentamiskustannukset neliötä kohden ovat Helsingissä n. 3600-3900€, ovat yksin Kruunuvuorenrantaan rakennettavien asuntojen rakentamiskusannukset reilusti yli 2 miljardia euroa. Tästä puuttuu vielä kaikki muu kuin asuntorakentaminen ja esimerkiksi ne asunnot joita sillan mahdollistamana rakennetaan muualle Laajasaloon.

Kun Kruunusiltojen kustannusta verrataan tähän suurelta osin yksityisellä rahalla rahoitettuun siltojen, alueen ja sen rakennusten kokonaisuuteen, sillat näyttäytyvät vain yhtenä, toki merkittävän kokoisena, mutta silti kokonaisuuten nähden rajallisena osana kokonaisuutta. Sillat mahdollistavat kokonaisen uuden sekä keskustaan että Laajasaloon kytkeytyvän kaupunginosan rakentamisen, ja ovat myös välttämättömiä Laajasalon muuten koko ajan enemmän ruuhkautuvan liikenteen sujuvuuden kannalta. Sillat eivät myöskään ole mikään tilapäisratkaisu, vaan jopa satojen vuosien ratkaisu: siltojen käyttöiäksi on määritelty 200 vuotta!

Vaikka siltojen hinta kenties nyt nouseekin aiemmin arvioidusta, siltojen rakentamattomuuden seuraukset olisivat paikallisesti likipitäen katastrofaaliset. Sillat on rakennettava.