Lukioon pääsyn on oltava helsinkiläisellekin helppoa

Julkaistu 23.05.2021
Lukioon pääsyn on oltava helsinkiläisellekin helppoa

Viime aikona on käyty paljon keskustelua lukiolaisten lisääntyneestä stressistä ja menestymisen pakosta, kun ylioppilastodistuksen merkitys yliopistopaikoista kilpaillessa on noussut entistäkin painavammaksi. Helsingissä opintostressi on kuitenkin laajentumassa jo yläasteikäisiinkin, kun myös lukioon pääsy on käynyt entistä vaikeammaksi lukioiden keskiarvorajojen jatkuvasti noustessa.

Monessa lukiossa keskiarvorajat ovat nousseet voimakkaasti. Esimerkiksi Helsingin yhteislyseon lukioon pääsi vielä vuonna 2017 keskiarvolla 7,25, mutta viime vuoden valinnassa vaadittiin jo keskiarvo 7,92. Helsinkiläisten lukioiden alimmat keskiarvorajat ovat korkeampia kuin usein muualla maassa, jossa paikoin lukioon voi päästä jopa kutosen keskiarvolla. Helsinkiläinen yläasteikäinen ei ole mahdollisuuksiensa suhteen tasavertaisessa asemassa muualla maassa asuviin ikätovereihinsa.

Lukioiden uusien opiskelijoiden määrän suhteellinen kehitys, Sitra väestöselvitys 2040 https://media.sitra.fi/2020/06/09115815/vaestoselvitys-2040.pdf

Pohjasyy lukioon pääsyn vaikeutumiselle on lukioikäisten ikäluokkien kasvu, ja se että hyvätasoisiin ja helposti saavutettaviin helsinkiläisiin lukioihin hakeudutaan paljon myös kaupungin ulkopuolelta. Samalla kun osassa maata ikäluokat pienenvät, Helsingissä lukioikäisten ikäluokat jatkavat kuitenkin voimakasta kasvuaan. Kymmenen vuoden kuluttua lukioikäisiä ennustetaan olevan jo yli 5000 enemmän kuin tällä hetkellä.

Helsinki on varautunut kasvattamaan lukioiden opiskelijamääriä pääasiassa laajentamalla nykyisiä lukioita. Näillä arvioidaan pystyttävän hoitamaan kasvava opiskelijamäärä vuoteen 2024 asti, mutta on selvää, että nykyisten lukioiden kokoa ei pysty eikä kannata loputtomasti kasvattamaan.

Koska on tärkeää se, että lukioon pääsy on Helsingissäkin mahdollista jokaiselle sellaiselle, jolla lukio-opiskeluun on edellytyksiä, tarvitsemme Helsinkiin myös uusia lukioita. Samalla on huolehdittava siitä, että lukioverkko on myös alueellisesti kattava – myös lukioiden on syytä löytyä läheltä opiskelijoita.

Olin itse viitisentoista vuotta sitten tekemässä vetoomuksia lopulta vuonna 2009 lakkautetun Laajasalon lukion säästämiseksi, ja voisikin olla luontevaa että Helsingin lukioverkkoa laajennettaisiin käynnistämällä aiemmin lakkautettu Laajasalon lukio uudestaan. Laajasalon asukasmäärä on voimakkaassa kasvussa ja Kruunuvuorensiltojen valmistuttua alue olisi myös entistä paremmin eri puolilta kaupunkia saavutettavissa. Tähän tähtäävä aloite onkin äskettäin jo tehty Helsingin kaupunginvaltuustossa.Vuosaaren uusi lukioOlennaisinta on huolehtia siitä, että helsinkiläiset – niin yläasteikäiset kuin lukiolaiset – voivat suhtautua elämäänsä ilman tarpeetonta huolta ja stressiä. Elämään on mahduttava muutakin kuin koulunkäynti, ja kaupungin on tehtävä voitavansa sen eteen, että lukioon opiskelemaan pääseminen ei muutu yläasteikäisten kannalta tarpeettoman hankalaksi, jos vaan muuten edellytykset lukio-opiskeluun löytyvät.