Tagged with

Luontokonfliktit

24.11.2023

Kuntalaki määrää, että kunnan asukkailla on oltava oikeus vaikuttaa kunnan toimintaan ja v...